Quên mật khẩu

Nếu bạn đã quên mật khẩu của mình, bạn có thể sử dụng mẫu này để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn.
Địa chỉ email bạn đã đăng ký là bắt buộc để khôi phục lại mật khẩu của bạn.
Vào google search tìm...... >> Godex G500 htmart >>........Click kết quả ĐẦU TIÊN link HTmart ... Kéo xuống dưới cùng và click vào mục "Liên hệ " COPY Mã đăng ký và PASTE xuống dưới đây
Top