đồng phục quản lý nam

  1. dongphuctoanquoc68

    BĐS Khác Trang phục nhân viên khách sạn đảm bảo thời trang, lên form chuẩn dáng

    Kiểu dáng: - Quản lý khách sạn là một vị trí then chốt trong khách sạn, vì ngoài khả năng tổ chức và quản lý để lên kế hoạch làm việc cụ thể, khoa học cho từng bộ phận và phân công, đôn đốc nhân viên thực hiện đúng kế hoạch, họ còn phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, tạo ra bầu không...
Top