Austin hughes infra solution x: giải pháp quản lý tủ rack thông minh cho data center

#1
AUSTIN HUGHES INFRA SOLUTION X: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỦ RACK THÔNG MINH CHO DATA CENTER
  • 1. Infra Guard : Quản lý cảm biến giám sát môi trường
2. Infra Cool® : Quản lý - kiểm soát hệ thống tản nhiệt
3. Infra Power® : Quản lý - kiểm soát PDU thông minh
4. Infra Solution® : Quản lý - kiểm soát đóng mở cửa tủ
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Kim Long Technics Technology Co., Ltd – KLC
HOTLINE: +84.96.22.777.68
W: http://kimlongcorp.com - E: sales@kimlongcorp.com
 
Top