Quản lý trung tâm dữ liệu hiệu quả và ổn định hơn

#1
Quản lý trung tâm dữ liệu hiệu quả và ổn định hơn

Thiết kế của trung tâm dữ liệu dựa trên mạng lưới các tài nguyên máy tính và lưu trữ cho phép cung cấp các ứng dụng và dữ liệu được chia sẻ.

Các trung tâm dữ liệu hiện đại đã khác rất nhiều so với cách đây chỉ một thời gian ngắn. Giá biến tần 3 pha rất hợp lí.

Thiết kế trung tâm dữ liệu bao gồm bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, tường lửa, hệ thống lưu trữ, máy chủ và bộ điều khiển phân phối ứng dụng.

Hàng tỉ người sử dụng Internet trên khắp thế giới đòi hỏi phải có những trung tâm dữ liệu khổng lồ, dấn đến việc tiêu thụ lượng đáng kể.Trong luận văn tiến sĩ đã phát triển các kĩ thuật và thuật toán nhằm quản lý và sắp đặt tài nguyên trong những trung tâm dữ liệu hiệu quả và ổn định hơn, nhưng lại đòi hỏi chi phí thấp hơn đồng thời hạn chế tác động đến môi trường.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu lượng điện năng để làm việc đó sản xuất từ diesel thì đồng nghĩa với việc phát thải ra 250.000 tấn CO2, tương đương với 100.000 chiếc xe hơi một năm.

Những ví dụ như vậy không hề hiếm.

Hàng triệu người sử dụng các dịch vụ như Google, Twitter, Instagram…hàng ngày.

Sự gia tăng của người sử dụng Internet, việc tạo ra thông tin từ một tỉ người khiến các trung tâm dữ liệu phải thêm hàng loạt server, đòi hỏi không gian, điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ.

Vì vậy, phương pháp và kĩ thuật nhằm sử dụng server hiệu quả tại các trung tâm dữ liệu, từ đó việc chuyển tải dữ liệu sẽ cần ít tài nguyên hơn.

Theo đó, việc chuyển tải dữ liệu có thể được tối ưu hóa bằng cách sắp đặt cho các hệ thống tiến hành phân nhóm các thành phần của phần mềm vào một vài server theo cách giúp đạt công suất tối đa trong việc sử dụng bộ xử lý, bộ nhớ và các nguồn tài nguyên khác.

Trong một hệ thống có thể có nhiều chức năng khác nhau, 1 là chức năng thêm dữ liệu, 2 là chức năng lấy dữ liệu đã thêm hiển thị lên màn hình, 3 là chức năng xóa các dữ liệu không cần thiết, 3 chức năng sẽ tạo thành một phần mềm và mỗi chức năng có thể được cài đặt trên một server.

Như vậy, hiệu quả sử dụng sẽ tăng, tận dụng được nguồn năng lượng và giảm tác động lên môi trường, đồng thời hạn chế chi phí cho việc vận hành.
 
Top