Văn khấn Thần Tài và Thổ Địa

#1
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, các gia đình thường thờ Thần tài và thổ thần. Thần tài là một vị nhân thần tên Triệu Công Minh, có công lớn trong việc cứu giúp quần chúng. đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà nên ông được dân chúng phong thần. Thổ công hay còn gọi là ông công, ông công, thổ địa, là vị thần cai quản khu đất gia đình ngụ cư, ông địa rất thân thiết và yêu mến trẻ thơ.


Bài Khấn Thần Tài Thổ Địa
nam mô A Di Đà Phật!
nam vô A Di Đà Phật!
nam mô A Di Đà Phật!
Kính lạy ngài Hoàng Thiên ông địa chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù tứ mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy Thần Tài vị tiền.
Con kính lạy các ngài Thần linh, hậu thổ cai quản trong xứ này.
Tín chủ con là:…..
Ngụ tại……………
hôm nay là ngày …..tháng …..năm …..(âm lịch).
Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy đàn ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.
Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ phẩm phù trì tín chủ chúng con bình yên khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long cực thịnh, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù trợ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
 
Top